BUĎFiT
MASÉRSKÁ ŠKOLA
OBCHOD - E-SHOP
MASÁŽE A TERAPIE
infolinka:   775721010
e-mail:      skola@budfit.info

škola.BUĎFiT.info

logo masérská škola BUĎFiT Masérská škola pořádá rekvalifikační masérské kurzy akreditované MŠMT ČR, kurzy s kredity, kurzy z oblasti masáže a fyzioterapie. E-SHOP s nabídkou: skládací masérské stoly, masážní pomůcky a přístroje, masážní oleje atd. BUĎFiT s.r.o., Praha, Brno, Ostrava, Plzeň 9 - Vysočany
 

PŘIHLÁŠKA - INFORMACE O KURZU (AKCI)

Do přihlášky je nutné zadat položky označené hvězdičkou (*) a tučným písmem. Data vyplňujte pravdivě, jméno a příjmení se správnou diakritikou, datum narození a místo narození, jsou nutné pro vydávání osvědčení a potvrzení o absolvování. Nezapomeňte uvést tituly ve správných kolonkách. Nevyplňujte formulář jen velkými písmeny. Klienti s narozením mimo ČR uvádějte v kolonce místo narození stát + město (např: Slovensko, Košice). Podmínky účasti jsou uvedeny zde.

Havajské masáže - komplet ()

Detailní popis kurzu / akce (jen tohoto termínu) Popis kurzu / akce

* ***** ** *

Tímto stvrzuji, že se závazně přihlašuji na vybranou akci a odesláním přihlášky souhlasím s podmínkami účasti, které jsem si přečetl/a. Potvrzuji, že mnou uvedené údaje jsou pravdivé a správné. Dále odesláním přihlášky souhlasím se zpracováním a uchováním osobních údajů dle ust. § 5, odst. 2, zákona č. 101/2000 Sb..

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

 1. Vymezení pojmů
  • 1.1 VOP – zkratka „všeobecné obchodní podmínky“
  • 1.2 BF – BUĎFIT, s.r.o.
  • 1.3 Aktivita – masáž, masérský Kurz/Seminář
  • 1.4 Poukaz - listina vystavená BF opravňující k rezervaci a čerpání vybrané aktivity
  • 1.5 Kupující/Účastník – majitel Poukazu, resp. osoba určená Kupujícím, oprávněná k čerpání aktivit či jiných služeb/Osoba oprávněna k účasti na Kurzu
  • 1.6 Služby – Kurzy/Semináře, nebo jiné služby nabízené a poskytované BF
  • 1.7 Rezervace – rezervace termínu konání aktivity
 2. Ochrana osobních údajů
  • 2.1. BF se zavazuje vyžadovat od Kupujícího pouze takové osobní údaje, které jsou nezbytné k řádnému uzavření kupní smlouvy a řádnému poskytnutí objednaných služeb. Osobní údaje budou použity výhradně pro účely objednávkového systému, pro komunikaci s Kupujícím, a pro účely vnitřních rozborů a analýz. BF se zavazuje, že osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně.
 3. 3. Vznik kupní smlouvy
  • 3.1. Kupní smlouva mezi BF a Kupujícím vzniká objednáním Dárkového poukazu nebo Kurzu/Semináře, přímo nabízené služby nebo ostatního zboží v e-shopu nebo osobně v provozovně na základě vyplnění objednávky nebo přihlášky na Kurz/Seminář. Objednáním se rozumí úplné dokončení objednávky v e-shopu na stránkách http://obchod.budfit.info/darkove-poukazy nebo zaslání vyplněné přihlášky na Kurz/Seminář s kopií potvrzení o uhrazení zálohy, či osobně v provozovně na základě vyplnění objednávky nebo přihlášky na Kurz/Seminář a uhrazením zálohy. Objednáním Kupující potvrzuje, že souhlasí s těmito VOP.
 4. Předmět kupní smlouvy
  • 4.1. Předmětem kupní smlouvy jsou služby BF ve specifikaci objednané Kupujícím.
  • 4.2. Vyplněním a odesláním objednávky prostřednictvím objednávkového formuláře na http://obchod.budfit.info/darkove-poukazy, e-mailem či poštou odsouhlasené objednávky, objednávky uskutečněné osobně v provozovně nebo telefonicky:
   • vyjadřuje Kupující souhlas s těmito BF.
   • vyjadřuje Kupující souhlas s tím, že byl seznámen se zvláštními podmínkami plnění, uvedenými ve specifikaci služeb. se BF zavazuje zajistit dodání Poukazu, služby nebo zboží způsobem sjednaným v objednávce. se BF zavazuje zajistit plnění služeb v rozsahu specifikovaném u té které služby popsané na stránkách http://www.budfit.info/. se Kupující zavazuje zaplatit za Poukaz nebo Kurz/Seminář, potažmo jiné sjednané služby, kupní cenu a v případě objednání Kurzu zálohu.
 5. Dárkový Poukaz/ Poukaz
  • 5.1. Poukazem se rozumí listina, vystavená BF, s unikátními identifikačními znaky a číslem poukazu.
  • 5.2. Dárkový Poukaz opravňuje jeho držitele k čerpání veškerých služeb, specifikovaných na stránkách http://www.budfit.info/.
  • 5.3. Poukaz s konkrétní objednanou službou opravňuje jeho držitele k čerpání té dané služby, v rozsahu specifikované na stránkách http://www.budfit.info/
  • 5.4. Poukaz se dodává Kupujícímu vždy v tištěné podobě a vybraným druhem dopravy, specifikovaným v objednávce.
  • 5.5. Dárkový poukaz není možné vyměnit za finanční hotovost.
 6. Kurzy/Semináře
  • 6.1. Doporučujeme se na veškeré Kurzy přihlásit co nejdříve a to nejméně 2-3 měsíce předem. Účast na Kurzy je vždy omezena určitým počtem osob.
  • 6.2. Přihlášku si můžete vyplnit on-line. V tomto případě je nutné do jednoho týdne od on-line vyplnění přihlášky zaplatit zálohu a kopii potvrzení o uhrazení zálohy zaslat s vytištěnou přihláškou poštou na naši adresu.
  • 6.3. Dále si můžete přihlášku stáhnout (zde) a zaslat ji společně s potvrzením o uhrazení zálohy rovněž poštou na naši adresu.
  • 6.4. Nebo můžete vyplnit přihlášku a zaplatit zálohu osobně u nás v provozovně.
  • 6.5. Přednost mají vždy uchazeči se zaplacenou zálohou.
  • 6.6. Záloha je podmínkou rezervace Vašeho místa na daném Kurzu, který byl dle objednávky určen.
  • 6.7. Pokud přijde objednatel na plně obsazený Kurz bez zaplacené zálohy, nemusí mu být umožněno nastoupit do Kurzu. V tomto případě záleží na rozhodnutí lektora a ředitele vzdělávacího zařízení.
  • 6.8. Při výuce praxe se žáci učí masáže a terapie mezi sebou (ve dvojicích až trojicích).
  • 6.9. Pokud dochází k realizaci Kurzu mimo prostory provozovny, hradí si účastníci Kurzu/Semináře na tomto místě v případě potřeby ubytování sami a cena za toto ubytování není zahrnuta do ceny Kurzu/Semináře.
  • 6. 10. Podmínky přijetí do masérského Kurzu:
   • Kurzy akreditované MŠMT ČR
    věk nad 18 let, dokončené středoškolské vzdělání (vyučen nebo s maturitou), zdravotní způsobilost
   • Kreditované Kurzy a odborné Semináře (např. UNIFY)
    odborné vzdělání
   • Semináře a přednášky
    doporučujeme mít základní akreditovaný masérský Kurz (není podmínkou), chuť se vzdělávat a učit něčemu novému
   • Cvičení
    chuť a zápal k pohybu
  • 6.11. Záloha na služby je nevratná a nebude ani přesunuta, pokud klient školu nekontaktuje a nezdůvodní svoji neúčast. Kontaktuje-li klient písemně školu více než 14 dní (včetně data zahájení) před zahájením aktivity, je na uvážení školní rady zda schválí přesun zálohy, v ostatních případech (např.: zrušení Kurzu ze strany klienta méně než 14 dní před začátkem) je záloha nevratná. Přesun zálohy je možné po schválení školní rady provést pouze jednou a pouze v kalendářním roce, ve kterém byla uhrazena. Pokud se Účastník odhlásí z Kurzu dříve, bude mu vrácena záloha, od které bude odečten manipulační poplatek ve výši 500,- Kč.
  • 6. 12. Pokud bude Kurz zrušen ze strany školy, bude záloha přesunuta nebo vrácena automaticky, po ujasnění formy mezi stranami kupní smlouvy.
  • 6. 13. Pokud Účastník nastoupí a v průběhu Kurzu nebude docházet, pak je celá platba nevratná, protože veškeré tyto platby jsou určeny k úhradě lektorů a organizačních záležitostí. Nastoupí-li Účastník až v průběhu Kurzu, pak platí stejnou cenu, jako by byl navštívil plnou hodinovou dotaci.
  • 6. 14. Při hrubém nebo opakovaném porušení řádu masérské školy bude klient okamžitě vyloučen vyřazen z Kurzu bez jakékoliv náhrady.
  • 6. 15. Ostatní, zde neuvedené situace se řeší individuálně s ředitelem školy a příslušným lektorem.
 7. Osvědčení & potvrzení účasti:
  • 7.1. Po absolvování Kurzů s akreditací MŠMT ČR, složení zadaných zkoušek a doložení nutných dokladů obdrží Účastník osvědčení o absolvování Kurzu. Účastníci Seminářů obdrží potvrzení o absolvování.
  • 7.2. Pokud však absolvent neprošel výukou v plné hodinové dotaci nebo nesplní požadavky kladené na zvládnutí terapie, škola si vyhrazuje právo doklad nevydat. Toto ustanovení platí pro veškeré Kurzy a Semináře. 7.3. Pokud klient posléze podmínky splní, lze potvrzení vydat po souhlasu ředitele školy a vyučujícího.
 8. Slevy:
  • 8.1. Slevy je nutné zohlednit v přihlášce před placením zvolené aktivity.
  • 8.2. Na slevy uplatňované po řádném přihlášení nebude brán zřetel. 8.3. Slevy a bonusy se nesčítají. 8.4. Při platbě šekem (sodexho, ticket) je připočítáván manipulační poplatek 10%. 8.5. Na vybrané Kurzy poskytujeme slevy 5% pro studenty (ostatní neakreditované a nekreditované Kurzy a Semináře) 8.6. Na vybrané Kurzy poskytujeme slevy 10% pro rodiče na MD, o které je třeba doložit potvrzení 8.7. Na vybrané Kurzy poskytujeme slevy 5% pro klienty s průkazkou ZTP/P. 8.8. Slevy na Kurzy 10% pro členy klubu BUĎFiT 8. 9. Slevy na Kurzy 5% pro členy UNIFY 8.10. Slevy na Kurzy 5% při přihlášení a zaplacení zálohy 3 a více lidí, kdy platba bude zohledněna na jednom dokladu 8.11. Slevy na Kurzy 5% při objednání na 3 - 4 Kurzů (po objednání, a na vlastní žádost se vydává zálohová faktura na plnou částku všech objednaných Kurzů a z této částky se odpočítá sleva). Takto vystavenou fakturu je nutné uhradit v plné výši do data splatnosti uvedeného na dokladu, jinak je doklad stornován a uchazeči je účtována plná částka z vybraných Kurzů. 8.12. Slevy na Kurzy 10% při objednání na 5 a více Kurzů (po objednání, a na vlastní žádost se vydává zálohová faktura na plnou částku všech objednaných Kurzů a z této částky se odpočítá sleva). Takto vystavenou fakturu je nutné uhradit v plné výši do data splatnosti uvedeného na dokladu, jinak je doklad stornován a uchazeči účtována plná částka z vybraných Kurzů. 8.13. Slevu 100,- z celkové ceny je možné uplatnit v případě synchronizované masáže pro páry.
 9. Objednávka
  • 9.1. Objednávku Poukazu nebo Kurzu/Semináře lze učinit pouze přes e-shop na http://www.budfit.info/, prostřednictvím pošty nebo telefonicky či osobně v provozovně.
  • 9.2. Objednávka uskutečněná přes e-shop, prostřednictvím pošty a objednávka sjednaná e-mailem představuje neodvolatelný závazek Kupujícího ke koupi Poukazu, Kurzu, jiných služeb a ostatního zboží.
 10. Místo dodání a doručení Poukazu
  • 10.1. Závazek BF dodat Poukaz je splněn doručením na místo dodání. Místem dodání se rozumí místo takto označené v objednávce. BF nezodpovídá za ztrátu Poukazu nebo zpoždění jeho dodání způsobené třetí stranou (pošta / kurýrní služba).
  • 10.2. Za doručení Poukazu Kupujícímu nebo oprávněné osobě uvedené v objednávce se považuje převzetí Poukazu Kupujícím, osobou oprávněnou uvedenou v objednávce nebo jinou osobou, oprávněnou Kupujícím k převzetí. BF neodpovídá za odcizení nebo ztrátu Poukazu.
 11. Povinnosti BF
  • 11.1. BF se zavazuje zajistit Účastníkovi plnění objednané služby v rozsahu specifikovaném na stránkách http://www.budfit.info/
  • 11.2. Rezervace termínu objednané služby musí být Účastníkem sjednána do data uvedeného na Poukazu. Pokud v této lhůtě Účastník neprovede rezervaci služeb, ztrácí nárok na poskytnutí služby, a to bez jakéhokoli nároku na náhradu, pokud s ním písemně nebude dohodnuto jinak. Na základě řádně provedené rezervace termínu plnění služby Účastníkem se dodavatel zavazuje zajistit Účastníkovi plnění služby v čase při rezervaci sjednaném a potvrzeném Účastníkovi informačním e-mailem.
 12. Povinnosti Účastníka
  • 12.1. Respektovat veškeré pokyny pro zajištění bezpečnosti Účastníka a dalších zúčastněných osob.
  • 12.2. Dostavit se včas na místo plnění služby.
  • 12.3. Uvést pravdivé informace o svém zdravotním stavu.
 13. Cena a platební podmínky
  • 13.1. Smluvní strany se dohodly na smluvní ceně za poskytované služby, která je jako cena objednaného Poukazu uvedena v závazné objednávce. V případě Kurzu/Semináře je to cena uvedená na stránkách http://www.budfit.info/ u daného objednaného Kurzu/Semináře. Kupní cena musí být Kupujícím uhrazena způsobem, zvoleným při objednávce Poukazu nebo Kurzu/Semináře.
  • 13.2.BF si ke kupní ceně Poukazu nepřiráží žádné poplatky za balné.
  • 13.3. BF je oprávněna dodatečně zvýšit kupní cenu již objednaného a zaplaceného Poukazu pouze v případě, že se náklady na uskutečnění služby zvýší minimálně o 10%. Tuto skutečnost je BF povinna Kupujícímu oznámit nejpozději při rezervaci služeb Účastníkem. Kupující má v tomto případě právo odstoupit od kupní smlouvy nebo si vybrat službu jinou.
  • 13.4. BF si vyhrazuje právo změnit kupní ceny nabízených služeb.
  • 13.5. V případě objednání Kurzu je Kupující povinen zaplatit BF finanční zálohu v rozmezí 1.000 – 2.000,- Kč dle druhu Kurzu.
  • 13.6. Veškeré platby za aktivity je Kupující povinen zaslat, až po obdržení potvrzovacího e-mailu, či dopisu o přijetí na Kurz a dle pokynů v něm uvedených.
  • 13.7. Do zprávy pro příjemce je Kupující povinen uvést kód Kurzu (pokud je uveden u služby) nebo název Kurzu, datum zahájení a vaše jméno.
  • 13.8. Doplatek Kurzovného je Kupující povinen uhradit nejpozději při zahájení aktivity v hotovosti.
  • 13.9 Vyžadujete-li Kupující vypsání faktury na Kurz/Seminář, je Kupující povinen si tento doklad vyžádat, a to nejméně 14 dní před zahájením Kurzu, jinak bude vydán standartní doklad o platbě a to doklad pokladní.
 14. Rezervace termínu konání aktivity
  • 14.1. Rezervaci provádí Účastník telefonicky nebo osobně v provozovně BF.
  • 14.2. Účastník může zrušit svou uloženou registraci a to nejpozději dva dny před objednaným termínem a to pouze telefonicky nebo ověřeným e-mailem( žádost o zrušení registrace musí být potvrzena ze strany BF). Takto zrušený termín může Účastník objednat znova dle bodu 14.1., maximálně však do doby platnosti Poukazu.
  • 14.3. Pokud Účastník neprovede zrušení své objednané rezervace způsobem jakým to je popsáno v bodě 14.2., tato rezervace propadá a je brána jako uskutečněná. Účastník v tomto případě nemá nárok na vrácení kupní částky ani částky dílčí. O tomto stavu bude Účastník informován e-mailem na uvedenou kontaktní adresu nejpozději do dvou pracovních dnů.
  • 14.4. BF si vyhrazuje právo změny termínu konání již registrované aktivity. O tomto stavu je povinen informovat Účastníka nejpozději dva dny před rezervovaným termínem dané aktivity. Takto zrušený termín může Účastník objednat znova dle bodu 14.1., přičemž platnost poukazu se prodlužuje o dva měsíce.
  • 14.5. Výše uvedené rezervační podmínky nejsou platné pro objednávku Kurzu, kdy si Kupující provedením objednávky a zaplacením zálohy, již přímo zajišťuje svoji účast na předem stanoveném termínu Kurzu/Semináře.
 15. Změny sjednaných podmínek
  • 15.1. V případě řádného zaplacení kupní ceny Kupujícím nemá BF právo měnit smluvní podmínky vyjma bodu 13.4. těchto VOP.
  • 15.2. Kupující má právo si bez uvedení důvodu zdarma vybrat jinou aktivitu z aktuální nabídky BF na stránkách http://www.budfit.info/. Pokud si Kupující vybere aktivitu s vyšší kupní cenou, je povinen rozdíl kupních cen doplatit, jinak není záměna aktivit platná. Pokud si Účastník vybere aktivitu s nižší kupní cenou, rozdíl kupních cen se Kupujícímu nevrací.
  • 15.3. BF může na základě písemné žádosti Kupujícího nebo obdarované osoby platnost poukazu prodloužit nebo mu poskytnout jinou službu než tu, která je na poukazu zohledněna a to do cenové hodnoty, na kterou je poukaz vystaven. BF v žádném případě nevyměňuje poukazy za finanční hotovost, na kterou byly vystaveny.
  • 15.4. BF je v případě nečekané okolnosti bránící poskytnout služby dle sjednaných podmínek povinna Účastníka neprodleně o těchto okolnostech a důsledcích informovat.
  • 15.5. Pokud Kupující v případě objednání Kurzu/Semináře svoji objednávku zruší v časovém rozmezí dva týdny a méně přede dnem konání tohoto Kurzu, je záloha, kterou zaplatil nevratná. Kupující má v takovémto případě možnost zažádat BF o přesunutí na jiný termín tohoto Kurzu, a to dokonce kalendářního roku, ve kterém byla objednávka provedena.
 16. Odstoupení od kupní smlouvy
  • 16.1. BF může od kupní smlouvy odstoupit:
   • 16.1.1. v případě vypršení platnosti Poukazu, která je na poukazu vyznačena. V tomto případě nevzniká BF povinnost informovat o odstoupení od smlouvy Kupujícího. V případě vypršení platnosti Poukazu zaniká Kupujícímu právo využít jakékoli objednané služby i právo výměny za služby jiné. BF nevzniká v tomto případě povinnost uhradit Kupujícímu odstupné v jakékoli výši. Kupní cena Poukazu, jehož platnost vypršela, nebude vrácena Kupujícímu. V případě vypršení platnosti Poukazu je možno jeho platnost jednorázově prodloužit o 6 měsíců (počítáno vždy od data vypršení platnosti Poukazu) na základě žádosti Kupujícího. Za toto prodloužení platnosti Poukazu bude Kupujícímu (vždy tomu, kdo o prodloužení požádá) účtován administrativní poplatek ve výši 300,- Kč bez DPH.
   • 16.1.2. z důvodu porušení povinností Kupujícího, stanovených kupní smlouvou a těmito VOP.
  • 16.2. Kupující má právo od smlouvy odstoupit:
   • 16.2.1. v případě zrušení objednané aktivity a nemožnosti plnění aktivity ze strany BF alternativním způsobem.
   • 16.2.2. v případě velmi vážného porušení smluvních podmínek ze strany BF.
   • 16.2.3. dle Občanského zákoníku - Spotřebitelské smlouvy - část I., hlava pátá par. 53 odstavec 7 a to do 14 dnů pokud již nenastalo plnění smlouvy.
  • 16.3. Odstoupení od smlouvy některou ze smluvních stran se provádí písemně, a to nejpozději do 5 dnů od doby, kdy nastaly skutečnosti, na jejichž základě je možné od smlouvy odstoupit.
 17. Reklamace
  • 17.1. BF je povinna poskytovat Účastníkovi služby specifikované na informačních listech přiložených ke každému Poukazu, v souladu s těmito VOP a obecně závaznými právními předpisy.
  • 17.2. Zjištěné vady při plnění služby musí Účastník uplatnit písemně u VF bez zbytečného odkladu, nejpozději však do pěti dnů od data čerpání služby.
  • 17.3. Dojde-li k objektivním okolnostem, nezávislým na VF, v jejichž důsledku Účastník v době platnosti Poukazu plně nevyčerpal služby, nevzniká Účastníkovi ani Kupujícímu nárok na vrácení nevyčerpané hodnoty Poukazu.
 18. Závěrečná ustanovení
  • 18.1 Účastník bere na vědomí, že se veškerých aktivit účastní výlučně na svou vlastní odpovědnost a riziko. Účastník musí sám posoudit, zda je zdravotně a fyzicky způsobilý k bezpečnému zvládnutí vybrané aktivity.
  • 18.2. Speciální požadavky Kupujícího mimo nabízené produkty jsou realizovány vždy po individuální dohodě a za smluvní kupní cenu.
  • 18.3. Tyto všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást ceníku služeb BF. Od ustanovení výše uvedených podmínek je možno se odchýlit pouze na základě písemné dohody.
  • 18.4. Tyto VOP a právní vztahy na nich založené se řídí právním řádem České Republiky.
 19. Platnost VOP
  • 19.1 Tyto VOP jsou platné od 15. 8. 2012

Detailní popis akce

 
naše stránky právě prohlíží:

kat Najdu vše na jednom místě - Najduvse.cz

Hlavní partneři:
Aloha Spa - magic hot stones | Masérské kurzy - Brno | Dornova metoda | výměna zpětných odkazů JAHHO.cz