Masérské kurzy s akreditací pořádá masérská škola BUĎFiT, Dále provozujeme masážní kurzy a obchod pro maséry (masážní baňky, masérské stoly).
BUĎFiT
MASÉRSKÁ ŠKOLA
OBCHOD - E-SHOP
infolinka:   775721010
e-mail:      skola@budfit.info

škola.BUĎFiT.info

logo masérská škola BUĎFiT
Masérská škola pořádá rekvalifikační masérské kurzy akreditované MŠMT ČR, kurzy z oblasti masáže a fyzioterapie. E-SHOP s nabídkou: skládací masérské stoly, masážní oleje. BUĎFiT s.r.o., Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, Brno
 

Platnost osvědčení ve světě a v rámci EU

BUĎFiT - masérská škola > > Platnost dokladůo kvalifikaci

Momentálně v České republice můžete získat tato osvědčení:

OSVĚDČENÍ V JINÉM JAZYCE
Z vyjádření ministerstva školství se osvědčení v jiném jazyce (než je čeština) nesmí vydávat tedy není ze zákona povoleno.
Radek Kupr
  • Osvedčení o rekvalifikaci - jedná se o klasický rekvalifikační masérský kurz akreditovaný MŠMT ČR.
  • Osvědčení o získání profesní kvalifikace - po absolvování rekvalifikačního kurzu, ktrerý je zakončen touto zkouškou
  • Osvědčení o získání profesní kvalifikace - dle zákona č. 179/2006 Sb. v platném znění se lze přihlásit ke zkoušce "Profesní kvalifikace" bez nutnosti absolvovat kurz.

Zeptali jsme se na platnost těchto osvědčení v EU a na možnost vystavení v jiném jazyce

Z níže uvedeného je patrné, že platnost osvědčení mimo ČR je právně nevymahatelná a tudíž žádná masérská škola nemůže zaručit celoevropskou ani celosvětovou platnost. Ze zákona také není možno vydávat osvědčení v jiném než českém jazyce.

Dotaz na MŠMT ČR

"Vážený pane magistře,

je "Osvědčení o profesní kvalifikaci" platné v EU? Musí masér v jiném členském státě vykonávat ještě doplňující zkoušky (např. nostrifikace)? Jak postupovat v případě, že masér s profesní kvalifikací žádá o zaměstnání v členském státě EU a potencionálním zaměstnavatelem je osvědčení nepřijato? Na koho se lze obrátit? Lze osvědčení vydávat i v jiném jazyce (např. anglickém) jako originál nebo je třeba vyhotovit překlad české verze?

Velice děkuji za Vaši odpověď.

Přeji hezký den. Miroslava Kuprová Stodůlková"

Odpoveď z MŠMT ČR - odboru dalšího vzdělávání

Vážená paní Kuprová,

celý systém Národní soustavy kvalifikací je vytvářen na národní úrovni a proto i vydaná Osvědčení o získání profesní kvalifikace mají celostátní platnost. Na nových osvědčeních platných od 1. 4. 2012 je na druhé straně uváděna kvalifikační úroveň odpovídající úrovni Evropského kvalifikačního rámce. Nicméně zatím není v žádném právním předpisu ani jiných dokumentech nastavena uznatelnost těchto osvědčení v rámci EU. Vždy proto bude záležet na potenciálním zaměstnavateli, zda osvědčení uzná či nikoliv.

Osvědčení také nelze vydávat v jiném jazyce. Vzory osvědčení o získání profesní kvalifikace (v českém jazyce) jsou dány vyhláškou č. 208/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů, proto není možné měnit jazyk, ve kterém budou vystaveny. Osvědčení je samozřejmě možné si nechat přeložit.

Přeji Vám hezký den.

Martin Sycha

 Hlavní partneři:
Aloha Spa - magic hot stones | Masérské kurzy - Brno | Dornova metoda | výměna zpětných odkazů