BUĎFiT
MASÉRSKÁ ŠKOLA
OBCHOD - E-SHOP
MASÁŽE A TERAPIE
infolinka:   775721010
e-mail:      skola@budfit.info

škola.BUĎFiT.info

logo masérská škola BUĎFiT Masérská škola pořádá rekvalifikační masérské kurzy akreditované MŠMT ČR, kurzy z oblasti masáže a fyzioterapie. E-SHOP s nabídkou: skládací masérské stoly, masážní oleje. BUĎFiT s.r.o., Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, Brno
 

Platnost osvědčení ve světě a v rámci EU

BUĎFiT - masérská škola > > Platnost dokladůo kvalifikaci

Momentálně v České republice můžete získat tato osvědčení:

OSVĚDČENÍ V JINÉM JAZYCE
Z vyjádření ministerstva školství se osvědčení v jiném jazyce (než je čeština) nesmí vydávat tedy není ze zákona povoleno.
Radek Kupr
  • Osvedčení o rekvalifikaci - jedná se o klasický rekvalifikační masérský kurz akreditovaný MŠMT ČR, který je zakončen zkouškou.
  • Osvědčení o získání profesní kvalifikace - dle zákona č. 179/2006 Sb. v platném znění se lze přihlásit ke zkoušce "Profesní kvalifikace" bez nutnosti absolvovat kurz, případně pro absolventy rekvalifikačního kurzu, kteří bohužel nesplňují podmínky přijetí k rekvalifikační zkoušce
  • Osvědčení o získání profesní kvalifikace - po absolvování rekvalifikačního kurzu, ktrerý je zakončen touto zkouškou

Zeptali jsme se na platnost těchto osvědčení v EU a na možnost vystavení v jiném jazyce

Z níže uvedeného je patrné, že platnost osvědčení mimo ČR je právně nevymahatelná a tudíž žádná masérská škola nemůže zaručit celoevropskou ani celosvětovou platnost. Ze zákona také není možno vydávat osvědčení v jiném než českém jazyce.

Dotaz na MŠMT ČR

"Vážený pane magistře,

je "Osvědčení o profesní kvalifikaci" platné v EU? Musí masér v jiném členském státě vykonávat ještě doplňující zkoušky (např. nostrifikace)? Jak postupovat v případě, že masér s profesní kvalifikací žádá o zaměstnání v členském státě EU a potencionálním zaměstnavatelem je osvědčení nepřijato? Na koho se lze obrátit? Lze osvědčení vydávat i v jiném jazyce (např. anglickém) jako originál nebo je třeba vyhotovit překlad české verze?

Velice děkuji za Vaši odpověď.

Přeji hezký den. Miroslava Kuprová Stodůlková"

Odpoveď z MŠMT ČR - odboru dalšího vzdělávání

Vážená paní Kuprová,

celý systém Národní soustavy kvalifikací je vytvářen na národní úrovni a proto i vydaná Osvědčení o získání profesní kvalifikace mají celostátní platnost. Na nových osvědčeních platných od 1. 4. 2012 je na druhé straně uváděna kvalifikační úroveň odpovídající úrovni Evropského kvalifikačního rámce. Nicméně zatím není v žádném právním předpisu ani jiných dokumentech nastavena uznatelnost těchto osvědčení v rámci EU. Vždy proto bude záležet na potenciálním zaměstnavateli, zda osvědčení uzná či nikoliv.

Osvědčení také nelze vydávat v jiném jazyce. Vzory osvědčení o získání profesní kvalifikace (v českém jazyce) jsou dány vyhláškou č. 208/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů, proto není možné měnit jazyk, ve kterém budou vystaveny. Osvědčení je samozřejmě možné si nechat přeložit.

Přeji Vám hezký den.

Martin Sycha

Nejbližší termíny zkoušek Profesní kvalifikace (sportovní masér 69-007-H):

Chyba načítání skriptu...

 Hlavní partneři:
Aloha Spa - magic hot stones | Masérské kurzy - Brno | Dornova metoda | výměna zpětných odkazů