BUĎFiT
MASÉRSKÁ ŠKOLA
OBCHOD - E-SHOP
infolinka:   775721010
e-mail:      skola@budfit.info

škola.BUĎFiT.info

logo masérská škola BUĎFiT
Masérská škola pořádá rekvalifikační masérské kurzy akreditované MŠMT ČR, kurzy z oblasti masáže a fyzioterapie. E-SHOP s nabídkou: skládací masérské stoly, masážní oleje. BUĎFiT s.r.o., Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, Brno
 

Nižší zdravítní pracovník - Zdravotní masér

BUĎFiT - masérská škola > Kurzy a semináře > Masér pro zdravotníctví

Zdravotní masér (NZP)

Nebo také nižší zdravotní pracovník - masér je akreditovaných mateřský kurz a akreditací ministerstva zdravotnictví České republiky (MŠMT ČR).

Délka kurzu

Časová dotace tohoto masérského kurzu je 500 hodin a zahrnuje jak anatomie, patologii, hygienu, ekonomi, právo a podnikání, tak praxi masáží (klasická masáž) a kompenzacích cvičení.

Lektorský tým a odborný garant

Kurz probíhá pod záštitou zdravotního a školicího zařízení MUDr. Mileny Wittlerové v Karlových Varech. Paní doktorka Milena Wittnerová je přední lékařka lymfoložka zabývající se vzděláváním, jak masérů, tak pracovníků ve zdravotnictví. Je uznávanou lymfoterapeutkou a ve svém oboru získala nesčetná ocenění.

Odborným garantem praxe je Radek Kupr masér nižší zdravotní pracovník zakladatel masérské školy BUĎFiT a lektor masérských kurzů jako je sportovní a rekondiční masáž, klasická masáž, bankovká masáž a terapie, čínská tlaková masáž ad.

Garantem výuky somatologie a anatomie je Miroslava Kuprová Stodůlková, DiS. fyzioterapeut a praktik tradiční čínské medicíny.

Cena masérského kurzu Zdravotní masér

Základní cena tohoto kurzu je 22.000,- Kč momentálně slevněný na 20.000,-

AKČNÍ SLEVA 2.000,-

Cena zahrnuje

Skripta, použité masážní prostředky, výukové materiály.

Cena nezahrnuje

Cena nezahrnuje ubytování a stravu. Dále také cena nezahrnuje cestovné a a ubytování na stáže ve zdrávotnich zařízeních a lázních.

Forma studia

  • prodloužené víkendy Výuka probíhá o tzv. prodložených víkendech tedy pátek + sobota + neděle. V hodinové dotací je zahrnuta výuka klasických masáží včetně základů sportovní masáže, somatologie, první pomoci, hygieny. Dále je započítání praxe ve zdravotních zařízeních a lázních a e-learningové studium.
  • Blokové studium Tato forma kurzu je vypsána formou jednotlivých denních bloků. Rozpis kdy probíhá výuka najdete vždy v popisu u jednotlivých termínů kurzu.
  • kombinované Část masérského kurzu absolvuje klient společně se standardně vypsaným kurzem a část podstoupí e-learning systémem. Tento typ studia je tzv. nadstandardní řešení a podle toho se odvíjí i jeho cena. Cena je 26.000,-
  • Individuální Speciálně sestavený výukových plán pro klienta. Zde je postaven výukových plán pro klienta individuálně, dle jeho časových možnosti. Cena kurzů je 52.000,- V ceně je zahrnut individuální přístup lektora, e-learningové studium, praxe. V ceně není zahrnuto ubytování, doprava. Student si musí domluvit "partnera" na kterém si při praktické výuce bude trénovat masáže. Individuální forma výuky tohoto masérského kurzu je do obsazenosti 4 studentů. Při vyšším počtu účastníků se může cena kurzu (po dohodě s vedoucí školicího zařízení) snížit.

Uplatnění absolventů

Absolventi kurzu Nižší zdravotní pracovník - masér pro zdravotnictví nebo je také nazýván "Zdravotní masér" mohou pracovat v nestátních i státních zdravotních zařízeních, ve fitnesscentrech, ve sportovních zařízeních. A to jako zaměstnanec nebo na živnostenský list.

Nejbližší termíny masérského kurz:

zahájenínázev akceformamístocena

Momentálně nemáme vypsaný žádný termín

Napište nám na náš e-mail o jaký kurz máte zájem a my Vás budeme informovat o novém termínu... skola@budfit.info

Na kurz si vezměte: čísté světlé oblečení, přezůvky - pantofle (ne tenisky), sešit, psací potřeby, prostěradlo, ručník, papírové utěrky, doklad o zaplacení kurzu a doplatek kurzovného. Dostanete k dispozici masážní prostředky a skripta.

 Hlavní partneři:
Aloha Spa - magic hot stones | Masérské kurzy - Brno | Dornova metoda | výměna zpětných odkazů