BUĎFiT
MASÉRSKÁ ŠKOLA
OBCHOD - E-SHOP
MASÁŽE A TERAPIE
infolinka:   775721010
e-mail:      skola@budfit.info

škola.BUĎFiT.info

logo masérská škola BUĎFiT Masérská škola pořádá rekvalifikační masérské kurzy akreditované MŠMT ČR, kurzy s kredity, kurzy z oblasti masáže a fyzioterapie. E-SHOP s nabídkou: skládací masérské stoly, masážní pomůcky a přístroje, masážní oleje atd. BUĎFiT s.r.o., Praha, Brno, Ostrava, Plzeň 9
 

PODMÍNKY ÚČASTI - PLATBA ZA KURZY - SLEVY

BUĎFiT - masérská škola > Kontaktní informace > Podmínky účasti

Všeobecné podmínky při účasti na kurzech a seminářích

Na veškeré kurzy doporučujeme se přihlásit co nejdříve a to předem nejméně 2-3 měsíce, účast ve většině kurzů je omezená počtem posluchačů. Přihlášku si můžete vyplnit on-line nebo si jí stáhnout (zde) a zaslat poštou. Své přihlášení potvrdíte uhrazením zálohy. Zálohu prosím uhraďte až na základě potvrzujícího e-mailu od nás, kde Vám bude přiřazen variabilní symbol a zasláno číslo účtu, na který zálohu poukážete. Zálohu uhraďte do týdne od potvrzení Vaší přihlášky, nejpozději však do uzávěrky kurzu, která je 14 dní před jeho zahájením. Přednost v kurzech mají uchazeči se zaplacenou zálohou. Po uhrazení zálohy Vám je místo rezervováno. Pokud přijdete na plně obsazený kurz bez zaplacené zálohy, nebude Vám umožněno nastoupit do kurzu.

Při výuce praxe se žáci učí masáže a terapie mezi sebou (ve dvojicích až trojicích). Pokud některý z účastníků nemůže být masírován (je kontraindikován), může se zúčastnit praxe. Tuto skutečnost však musí oznámit před zahájením kurzu. Účastníci kurzů Sportovní a rekondiční masáž a Lymfatická masáž provádí ve dvou či třech vybraných dnech na závěr kurzu masáže na klientech. Tyto masáže jsou v rámci výuky pod dohledem lektora a jsou pro veřejnost označovány jako "Supervizorní masáže".

Podmínky přijetí do masérského kurzu:

 • Kurzy akreditované MŠMT ČR
  dovršení věku min. 18 let, dokončené minimálně středoškolské vzdělání (výuční list či maturitní vysvědčení), dobrý zdravotní stav
 • Odborné kurzy a semináře
  odborné vzdělání
 • Semináře a přednášky
  vzdělání v oboru (masér, fyzioterapeut, zdravotní vzdělání apod.)
 • Rodinné masáže a přednášky pro veřejnost
  zájem o vlastní zdraví a chuť věnovat láskyplnou péči a dotek svým blízkým
 • Cvičení
  chuť a zápal k pohybu

Platba za kurzy a semináře:

Zálohy* a platby** zasílejte až na základě potvrzujícího e-mailu, kde Vám bude přiřazen variabilní symbol a zasláno číslo účtu, na který zálohu poukážete. Do zprávy pro příjemce uveďte kód kurzu (pokud je uveden u akce) nebo název kurzu, datum zahájení a Vaše jméno. Záloha na akce je 1.000 - 2.000,- Kč (dle cen jednotlivých akcí), případně plná cena akce (např. u seminářů a přednášek s nižší cenou než je 1.000,- Kč). I při přislíbené úhtadě kurzu od Úřadu práce je nutné také zálohu uhradit.

Veškeré platby za akce (kurzy, semináře, přednášky) provádějte, až po obdržení e-mailu o přijetí na kurz.

Vyžadujete-li vystavení faktury, musíte si tento doklad vyžádat, a to nejméně 14 dní před zahájením kurzu, jinak bude vydán standartní doklad o platbě (např. pokladní doklad).

Doplatek kurzovného uhradíte v hotovosti při nástupu na akci. Pozor! nepřijímáme platební karty a šeky! Doplatek lze také uhradit převodem, nejpozději však 5 dní před zahájením akce (tj., aby 5 dní předem byla úhrada připsána na náš účet). Pro tuto platbu použijte stejný účet a uveďte stejný variabilní symbol, jaký jste použili pro zálohu. O provedené platbě nás prosím informujte e-mailem.


* záloha na kurzy je 1.000 - 2.000,- Kč (dle ceny jednotlivých akcí)
** jestliže je cena semináře nižší než záloha, pak je zálohou plná cena semináře.

Storno podmínky:

 1. Pokud kurz bude zrušen ze strany školy, bude záloha přesunuta nebo vrácena automaticky (po ujasnění formy).
 2. Záloha na kurzy je nevratná. Po dohodě je možné ji přesunout na jiný kurz či seminář, ale pouze jednou a jen v tom samém kalendářním roce, kdy byla přihláška podána. Přesunutí je schvalováno na poradě vedení školy na základě písemné žádosti uchazeče. Platba za akce je nevratná a nebude ani přesunuta, pokud klient školu nekontaktuje předem (minimálně 7 dní) a nezdůvodní (např. doložením výpisu od lékaře) svoji neúčast.
 3. Pokud účastník nastoupí a v průběhu kurzu nebude docházet, pak je celá platba nevratná (veškeré tyto platby jdou na najímané lektory a organizační záležitosti). Nastoupí-li účastník až v průběhu kurzu, pak platí stejnou cenu, jako by byl navštívil plnou hodinovou dotaci.
 4. Záloha za kurz (při úhradě ÚP) je vrácena do 30 dnů po skončení zkoušek. V případě nesložení zkoušek či nedokončení kurzu je záloha nevratná!
 5. Oprávněné vrácení zálohy je podmíněno datem ukončení akce a účetní uzávěrkou akce.
 6. Při hrubém nebo opakovaném porušení řádu masérské školy bude klient okamžitě vyloučen z kurzu bez jakékoliv náhrady.
 7. Ostatní a zde neuvedené situace se řeší individuálně s vedením školy.

Storno podmínky - zkouška profesní kvalifikace - sportovní masáž

 1. Záloha na zkoušku je nevratná. Po dohodě je možné ji přesunout na jiný termín, ale pouze jednou a max. do 6-ti měsíců od termínu, na který byl uchazeč přihlášen. Přesunutí je schvalováno na poradě vedení školy na základě písemné žádosti uchazeče. Platba za zkoušku je nevratná a nebude ani přesunuta, pokud uchazeč školu nekontaktuje předem (minimálně 7 dní) a nezdůvodní (např. doložením výpisu od lékaře) svoji neúčast.
 2. Pokud bude zkouška zrušena ze strany školy, bude záloha přesunuta nebo vrácena automaticky (po ujasnění formy).
 3. Pokud uchazeč nastoupí, ale u zkoušky neuspěje, je celá platba nevratná a nelze ji vymáhat. Na další termín je nutno se znovu přihlásit a znovu zkoušku uhradit.
 4. Při hrubém nebo opakovaném porušení řádu masérské školy bude klient okamžitě vyloučen od zkoušky bez jakékoliv náhrady.
 5. Ostatní a zde neuvedené situace se řeší individuálně s vedením školy.

Osvědčení & potvrzení účasti:

U akreditovaných kurzů MŠMT ČR musí účastníci splnit hodinovou dotaci (absolvovat min. 80%), doložit středoškolské či vyšší vzdělání (např. výuční list, maturitní vysvědčení, VŠ diplom atp.). Při splnění těchto podmínek jsou přijati ke zkoušce. Zkouška se skládá v českém jazyce (písemně i ústně) a musí být složena nejpozději do 2 měsíců od ukončení kurzu. V případě úspěšného složení zkoušek (anatomie, první pomoc, praxe a teorie masáží) obdrží účastník osvědčení o absolvování kurzu.

Účastníci dalších kurzů či seminářů obdrží potvrzení o absolvování. Pokud absolvent neprojde výukou v plné hodinové dotaci nebo nesplní požadavky kladené na zvládnutí terapie, škola si vyhrazuje právo doklad nevydat (platí pro veškeré kurzy a semináře). Pokud účastník po opakování kurzu či semináře podmínky splní, lze potvrzení vydat (samozřejmě za předpokladu, že vyučující shledá účastníka schopného terapii provádět). Opakování semináře je zpoplatněno.

Veškerá osvědčení a potvrzení se vydávají v českém jazyce. Pokud uchazeč potřebuje cizojazyčný překlad, musí si nechat tento dokument na své náklady přeložit a úředně ověřit.

Osvědčení s akreditací MŠMT ČR a Osvědčení o získání Profesní kvalifikace nelze vydat v jiném než českém jazyce (viz vyjádření z MŠMT ČR).

Slevy:

 • sleva 10% pro naše studenty (účastníky našich kurzů)
 • sleva 5% pro matky na MD, studenty, důchodce a držitele ZTP/P.
 • sleva 5% pro členy UNIFY
 • 5% při přihlášení 3 a více lidí (množstevní sleva)
 • 5% při objednání na 3 a více kurzů
  (po objednání, a na vlastní žádost se vydává zálohová faktura na plnou částku všech objednaných kurzů a z této částy se odpočítá sleva. Takto vystavenou fakturu je nutné uhradit do data splatnosti uvedeného na dokladu (v plné výši), jinak je doklad stornován a uchazeči je účtována plná částka z vybraných kurzů)
 • sleva na kurzy 10% při objednání na 5 a více kurzů (po objednání, a na vlastní žádost se vydává zálohová faktura na plnou částku všech objednaných kurzů a z této částy se odpočítá sleva. Takto vystavenou fakturu je nutné uhradit do data splatnosti uvedeného na dokladu (v plné výši), jinak je doklad stornován a uchazeči účtována plná částka z vybraných kurzů.
 • bonus -100,- Kč pokud náš student doporučí naši školu svým známým
  (tento bonus Vám bude odečten z ceny Vašeho kurzu, na který se chystáte, podmínkou samozřejmě je, aby Váš známý na základě doporučení kurz či seminář absolvoval, nejen se přihlásil :)).

Slevy je nutné si vyžádat před vypsáním dokladu. Na slevy uplatňované po vydání dokladu o platbě nebude brán zřetel. Slevy se nesčítají.

Podmínky pro slevy:

 • slevu je nutné nahlásit již v přihlášce (zadejte požadavek na slevu do poznámky při vyplňování přihlášky)
 • slevy nelze sčítat
 • na slevy uplatněné po vydání dokladu nebude brán zřetel a sleva nebude akceptována

Kurzy na něž lze uplatnit slevu:

 • Baňkování - lokální aplikace
 • Baňková masáž a terapie
 • Čínská tlaková masáž
 • Diagnostika pro maséry
 • Kompenzační cvičení pro maséry
 • Lymfatická masáž
 • Moxování
 • Pánevní dno
 • První pomoc
 • Reflexní terapie plosky nohy
 • Speciální techniky pro maséry
 • Sportovní a rekondiční masáž
 • "Zmrzlé rameno"

Ubytování:

Ubytování (pokud není uvedeno jinak) není součástí ceny akce (kurzu, semináře). Každý účastník si ubytování zajišťuje a hradí sám. Nabídku ubytování najdete na našich stránkách v sekci ubytování.

 Hlavní partneři:
Aloha Spa - magic hot stones | Masérské kurzy - Brno | Dornova metoda | výměna zpětných odkazů