fbpx

Reflexní terapie

Pořádáme ve čtyřech úrovních

I. Reflexologie plosky nohy

Tento kurz mohou absolvovat maséři, fyzioterapeuti nebo jiní terapeuti, kteří využijí reflexní terapii ve své praxi. Může ji však absolvovat i kdokoliv z veřejnosti, kdo chce tuto techniku využít pro sebe nebo své blízké.

Podmínkou je však, že si před kurzem zopakuje anatomii lidského těla podle základní školy, aby věděl, kde v těle máme uložen jaký orgán :).

 

II. Reflexní terapie - noha pohybový systém

V tomto kurzu se zaměříme na nohu jako součást pohybového aparátu. Probereme podrobně její anatomii, fyziologii a patofyziologii. Vysvětlíme si souvztažnost s dalšími částmi pohybového systému a naučíme se jednoduchou, ale velmi účinnou pohybovou terapii na aktivaci svalů hlubokého stabilizačního systému skrze svaly chodidla.

Součástí tohoto kurzu je také masáž a uvolnění nohy, která je velmi efektní jako aplikace před vlastní reflexologií plosky nohy.

Tento kurz navazuje na úvodní reflexologii plosky nohy, není totožný a neprobírají se v něm orgánové plošky.

III. Reflexní terapie - diagnostika

je zaměřen čistě na diagnostickou část s použitím reflexní terapie. Jeho náplní jsou klíčové příznaky patřící k daným orgánům. Správnost klíčování si potvrdíme citlivostí reflexních plošek. Na závěr kurzu si zpracujete jednu diagnostiku. Po kurzu můžete se mnou konzultovat tři zpracované diagnostiky pro začátek vaší praxe (telefonicky, Skype hovorem).

Tento kurz navazuje na úvodní reflexologii plosky nohy a počítám s tím, že účastníci již ví, kde mají hledat reflexní plošky jednotlivých orgánů.

IV. Reflexní terapie - dietetika

Navazuje na diagnostiku a je to jakýsi návod, co všechno můžeme pro orgány v nedostatku či nadbytku udělat. Největší část se věnuje stravě, protože je to moje parketa. Protože praktikuji Tradiční čínskou medicínu, budu směrovat výživu na čínskou dietetiku. Vyzkoušela jsem mnoho typů “správné výživy” a tato mi nejvíce vyhovuje.

Jako jediná (z těch, které znám) je individuálně zaměřená na člověka jako jedince a nepoužívá žádné “tabulky”, do kterých se musíme vměstnat. Zakotvila jsem u ní a používám ji s úspěchem již více než 15 let. Dalšími oblastmi, které budeme probírat jsou životospráva, režimová opatření, mentální tréning či vztahová a emoční sféra.

Míčkování

Uvolňování pomocí facilitačních míčků je jemné a velmi příjemné. Technika je navzdory své jednoduchosti velmi efektivní a lze ji využít i bez spolupráce ošetřovaného (malých dětí, postižených, starých lidí).

Skip to content