fbpx

PODMÍNKY ÚČASTI - PLATBA ZA KURZY

Všeobecné podmínky při účasti na kurzech a seminářích

Na veškeré kurzy doporučujeme se přihlásit co nejdříve a to předem nejméně 2-3 měsíce, účast ve většině kurzů je omezená počtem posluchačů. Přihlášku si můžete vyplnit on-line v přihláškovém formuláři u každého kurzu.

Své přihlášení potvrdíte uhrazením zálohy. Zálohu prosím uhraďte až na základě potvrzujícího e-mailu od nás, kde Vám bude přiřazen variabilní symbol. a zasláno číslo účtu, na který zálohu poukážete. Zálohu uhraďte do data uvedeného v odpovědním e-mailu nebo na zálohové faktuře.

Přednost v kurzech mají uchazeči se zaplacenou zálohou.

Po uhrazení zálohy Vám je místo z naší strany závazně rezervováno. Pokud přijdete na plně obsazený kurz bez zaplacené zálohy, nebude Vám umožněno nastoupit do kurzu.

Při výuce praxe se žáci učí masáže a terapie mezi sebou (ve dvojicích až trojicích).

Pokud některý z účastníků nemůže být masírován (je kontraindikován), může se zúčastnit praxe. Tuto skutečnost však musí oznámit před zahájením kurzu.

Účastníci kurzů Sportovní a rekondiční masáž a Lymfatická masáž provádí ve dvou či třech vybraných dnech na závěr kurzu masáže na klientech. Tyto masáže jsou v rámci výuky pod dohledem lektora a jsou pro veřejnost označovány jako “masáže se supervizí”.

Podmínky přijetí do masérského kurzu:

 • Kurzy akreditované MŠMT ČR
  dovršení věku min. 18 let, dokončené minimálně středoškolské vzdělání (výuční list či maturitní vysvědčení), dobrý zdravotní stav, plně uhrazený kurz
 • Odborné kurzy, semináře a přednášky
  odborné vzdělání v oboru (masér, fyzioterapeut, zdravotní vzdělání apod.), plně uhrazený kurz
 • Rodinné masáže a přednášky pro veřejnost
  zájem o vlastní zdraví a chuť věnovat láskyplnou péči a dotek svým blízkým, plná úhrada

 

Podmínky přijetí ke zkoušce Profesní kvalifikace:

Žadatelem o konání zkoušky (dále jen “uchazeč”) může být (podle §17, odst. 2, zákona č. 179/2006 Sb. v platném znění) každá fyzická osoba starší 18 let, která získala alespoň základy vzdělání nebo účastník rekvalifikace podle zákona upravujícího zaměstnanost (zde je snížena věková hranice pro uchazeče vedené na Úřadech práce).

Platba za kurzy a semináře:

Zálohy (platby) zasílejte až na základě potvrzujícího e-mailu, kde Vám bude přiřazen variabilní symbol a zasláno číslo účtu, na který zálohu poukážete.

Do zprávy pro příjemce uveďte kód kurzu (pokud je uveden u akce) nebo název kurzu, datum zahájení a Vaše jméno.

Veškeré platby za akce (kurzy, semináře, přednášky) provádějte, až po obdržení e-mailu o přijetí na kurz.

Vyžadujete-li vystavení faktury na IČ zaměstnavatele, musíte si tento doklad vyžádat, a to nejméně 14 dní před zahájením kurzu, jinak bude vydán doklad na jméno.

Storno podmínky:

 1. Pokud kurz bude zrušen ze strany školy, bude záloha vrácena nebo přesunuta na náhradní termín.

 2. Při odhlášení před uzávěrkou kurzu (21 dní před jeho zahájením) dostanete zpět 90% z ceny kurzu.

 3. Při odhlášení po uzávěrce kurzu (až do dne zahájení kurzu) dostanete zpět 50% z ceny kurzu.
 4. Při nenastoupení do kurzu nebo odhlášení v den kurzu je kurzovné nevratné.
 • Pokud účastník nastoupí a v průběhu kurzu nebude docházet, pak je celá platba nevratná (veškeré tyto platby jdou na najímané lektory a organizační záležitosti). Nastoupí-li účastník až v průběhu kurzu, pak platí stejnou cenu, jako by byl navštívil plnou hodinovou dotaci.

 • Záloha za kurz (při úhradě ÚP) je vrácena do 30 dnů po skončení zkoušek.

  V případě nesložení zkoušek či nedokončení kurzu je záloha nevratná!

 • Při hrubém nebo opakovaném porušení řádu masérské školy bude klient okamžitě vyloučen z kurzu bez jakékoliv náhrady.

 • Ostatní a zde neuvedené situace se řeší individuálně s vedením školy.

Storno podmínky - zkouška profesní kvalifikace - sportovní masáž

 1. Záloha na zkoušku je nevratná. Po dohodě je možné ji přesunout na jiný termín, ale pouze jednou a max. do 6-ti měsíců od termínu, na který byl uchazeč přihlášen.

  Přesunutí je schvalováno na poradě vedení školy na základě písemné žádosti uchazeče.

  Platba za zkoušku je nevratná a nebude ani přesunuta, pokud uchazeč školu nekontaktuje předem (minimálně 7 dní) a nezdůvodní (např. doložením lékařské zprávy) svoji neúčast.

 2. Pokud bude zkouška zrušena ze strany školy, bude záloha přesunuta nebo vrácena automaticky (po ujasnění formy).

 3. Pokud uchazeč nastoupí, ale u zkoušky neuspěje, je celá platba nevratná a nelze ji vymáhat. Na další termín je nutno se znovu přihlásit a znovu zkoušku uhradit.

 4. Při hrubém nebo opakovaném porušení řádu masérské školy bude klient okamžitě vyloučen od zkoušky bez jakékoliv náhrady.

 5. Ostatní a zde neuvedené situace se řeší individuálně s vedením školy.

Osvědčení & potvrzení účasti:

U akreditovaných kurzů MŠMT ČR musí účastníci splnit hodinovou dotaci (absolvovat min. 80%), doložit středoškolské či vyšší vzdělání (např. výuční list, maturitní vysvědčení, VŠ diplom atp.). Při splnění těchto podmínek jsou přijati ke zkoušce. Zkouška se skládá v českém jazyce (písemně i ústně) a musí být složena nejpozději do 2 měsíců od ukončení kurzu.

V případě úspěšného složení zkoušek (anatomie, první pomoc, praxe a teorie masáží) obdrží účastník osvědčení o absolvování kurzu.

Účastníci dalších kurzů či seminářů obdrží potvrzení o absolvování. Pokud absolvent neprojde výukou v plné hodinové dotaci nebo nesplní požadavky kladené na zvládnutí terapie, škola si vyhrazuje právo doklad nevydat (platí pro veškeré kurzy a semináře). Pokud účastník po opakování kurzu či semináře podmínky splní, lze potvrzení vydat (samozřejmě za předpokladu, že vyučující shledá účastníka schopného terapii provádět). Opakování semináře je zpoplatněno.

Veškerá osvědčení a potvrzení se vydávají v českém jazyce. Pokud uchazeč potřebuje cizojazyčný překlad, musí si nechat tento dokument na své náklady přeložit a úředně ověřit.

Osvědčení s akreditací MŠMT ČR a Osvědčení o získání Profesní kvalifikace nelze vydat v jiném než českém jazyce (viz vyjádření z MŠMT ČR).

Ubytování:

Ubytování (pokud není uvedeno jinak) není součástí ceny akce (kurzu, semináře).

Každý účastník si ubytování zajišťuje a hradí sám.

 1. Pokud kurz bude zrušen ze strany školy, bude záloha vrácena nebo přesunuta na náhradní termín.

 2. Při odhlášení před uzávěrkou kurzu (21 dní před jeho zahájením) dostanete zpět 90% z ceny kurzu.

 3. Při odhlášení po uzávěrce kurzu (až do dne zahájení kurzu) dostanete zpět 50% z ceny kurzu.
 4. Při nenastoupení do kurzu nebo odhlášení v den kurzu je kurzovné nevratné.
 • Pokud účastník nastoupí a v průběhu kurzu nebude docházet,

  pak je celá platba nevratná (veškeré tyto platby jdou na najímané lektory a

  organizační záležitosti). Nastoupí-li účastník až v průběhu kurzu, pak platí

  stejnou cenu, jako by byl navštívil plnou hodinovou dotaci.

 • Záloha za kurz (při úhradě ÚP) je vrácena do 30 dnů po skončení zkoušek.

  V případě nesložení zkoušek či nedokončení kurzu je záloha nevratná!

 • Při hrubém nebo opakovaném porušení řádu masérské školy bude klient okamžitě

  vyloučen z kurzu bez jakékoliv náhrady.

 • Ostatní a zde neuvedené situace se řeší individuálně s vedením školy.

Storno podmínky – zkouška profesní kvalifikace – sportovní masáž

 1. Záloha na zkoušku je nevratná. Po dohodě je možné ji přesunout na jiný termín,

  ale pouze jednou a max. do 6-ti měsíců od termínu, na který byl uchazeč přihlášen.

  Přesunutí je schvalováno na poradě vedení školy na základě písemné žádosti uchazeče.

  Platba za zkoušku je nevratná a nebude ani přesunuta, pokud uchazeč školu

  nekontaktuje předem (minimálně 7 dní) a nezdůvodní (např. doložením lékařské zprávy) svoji neúčast.

 2. Pokud bude zkouška zrušena ze strany školy, bude záloha přesunuta nebo vrácena

  automaticky (po ujasnění formy).

 3. Pokud uchazeč nastoupí, ale u zkoušky neuspěje, je celá platba nevratná a nelze

  ji vymáhat. Na další termín je nutno se znovu přihlásit a znovu zkoušku uhradit.

 4. Při hrubém nebo opakovaném porušení řádu masérské školy bude klient okamžitě

  vyloučen od zkoušky bez jakékoliv náhrady.

 5. Ostatní a zde neuvedené situace se řeší individuálně s vedením školy.

Osvědčení & potvrzení účasti:

U akreditovaných kurzů MŠMT ČR musí účastníci splnit hodinovou dotaci

(absolvovat min. 80%), doložit středoškolské či vyšší vzdělání (např.

výuční list, maturitní vysvědčení, VŠ diplom atp.). Při splnění těchto

podmínek jsou přijati ke zkoušce. Zkouška se skládá v českém jazyce

(písemně i ústně) a musí být složena nejpozději do 2 měsíců od ukončení kurzu.

V případě úspěšného složení zkoušek (anatomie, první pomoc, praxe a teorie masáží)

obdrží účastník osvědčení o absolvování kurzu.

Účastníci dalších kurzů či seminářů obdrží potvrzení o absolvování. Pokud

absolvent neprojde výukou v plné hodinové dotaci nebo nesplní požadavky kladené

na zvládnutí terapie, škola si vyhrazuje právo doklad nevydat (platí pro veškeré

kurzy a semináře). Pokud účastník po opakování kurzu či semináře podmínky splní,

lze potvrzení vydat (samozřejmě za předpokladu, že vyučující shledá účastníka

schopného terapii provádět). Opakování semináře je zpoplatněno.

Veškerá osvědčení a potvrzení se vydávají v českém jazyce. Pokud uchazeč potřebuje

cizojazyčný překlad, musí si nechat tento dokument na své náklady přeložit a úředně ověřit.

Osvědčení s akreditací MŠMT ČR a Osvědčení o získání Profesní kvalifikace nelze

vydat v jiném než českém jazyce (viz vyjádření z MŠMT ČR).

Ubytování:

Ubytování (pokud není uvedeno jinak) není součástí ceny akce (kurzu, semináře).

Každý účastník si ubytování zajišťuje a hradí sám.

Zálohy (platby) zasílejte až na základě potvrzujícího e-mailu, kde Vám bude

přiřazen variabilní symbol a zasláno číslo účtu, na který zálohu poukážete.

Do zprávy pro příjemce uveďte kód kurzu (pokud je uveden u akce) nebo název

kurzu, datum zahájení a Vaše jméno.

Veškeré platby za akce (kurzy, semináře, přednášky) provádějte, až po obdržení

e-mailu o přijetí na kurz.

Vyžadujete-li vystavení faktury na IČ zaměstnavatele, musíte si tento doklad vyžádat, a to nejméně

14 dní před zahájením kurzu, jinak bude vydán doklad na jméno.


Storno podmínky:

 1. Pokud kurz bude zrušen ze strany školy, bude záloha vrácena nebo přesunuta na náhradní termín.

 2. Při odhlášení před uzávěrkou kurzu (21 dní před jeho zahájením) dostanete zpět 90% z ceny kurzu.

 3. Při odhlášení po uzávěrce kurzu (až do dne zahájení kurzu) dostanete zpět 50% z ceny kurzu.
 4. Při nenastoupení do kurzu nebo odhlášení v den kurzu je kurzovné nevratné.
 • Pokud účastník nastoupí a v průběhu kurzu nebude docházet,

  pak je celá platba nevratná (veškeré tyto platby jdou na najímané lektory a

  organizační záležitosti). Nastoupí-li účastník až v průběhu kurzu, pak platí

  stejnou cenu, jako by byl navštívil plnou hodinovou dotaci.

 • Záloha za kurz (při úhradě ÚP) je vrácena do 30 dnů po skončení zkoušek.

  V případě nesložení zkoušek či nedokončení kurzu je záloha nevratná!

 • Při hrubém nebo opakovaném porušení řádu masérské školy bude klient okamžitě

  vyloučen z kurzu bez jakékoliv náhrady.

 • Ostatní a zde neuvedené situace se řeší individuálně s vedením školy.

Storno podmínky – zkouška profesní kvalifikace – sportovní masáž

 1. Záloha na zkoušku je nevratná. Po dohodě je možné ji přesunout na jiný termín,

  ale pouze jednou a max. do 6-ti měsíců od termínu, na který byl uchazeč přihlášen.

  Přesunutí je schvalováno na poradě vedení školy na základě písemné žádosti uchazeče.

  Platba za zkoušku je nevratná a nebude ani přesunuta, pokud uchazeč školu

  nekontaktuje předem (minimálně 7 dní) a nezdůvodní (např. doložením lékařské zprávy) svoji neúčast.

 2. Pokud bude zkouška zrušena ze strany školy, bude záloha přesunuta nebo vrácena

  automaticky (po ujasnění formy).

 3. Pokud uchazeč nastoupí, ale u zkoušky neuspěje, je celá platba nevratná a nelze

  ji vymáhat. Na další termín je nutno se znovu přihlásit a znovu zkoušku uhradit.

 4. Při hrubém nebo opakovaném porušení řádu masérské školy bude klient okamžitě

  vyloučen od zkoušky bez jakékoliv náhrady.

 5. Ostatní a zde neuvedené situace se řeší individuálně s vedením školy.

Osvědčení & potvrzení účasti:

U akreditovaných kurzů MŠMT ČR musí účastníci splnit hodinovou dotaci

(absolvovat min. 80%), doložit středoškolské či vyšší vzdělání (např.

výuční list, maturitní vysvědčení, VŠ diplom atp.). Při splnění těchto

podmínek jsou přijati ke zkoušce. Zkouška se skládá v českém jazyce

(písemně i ústně) a musí být složena nejpozději do 2 měsíců od ukončení kurzu.

V případě úspěšného složení zkoušek (anatomie, první pomoc, praxe a teorie masáží)

obdrží účastník osvědčení o absolvování kurzu.

Účastníci dalších kurzů či seminářů obdrží potvrzení o absolvování. Pokud

absolvent neprojde výukou v plné hodinové dotaci nebo nesplní požadavky kladené

na zvládnutí terapie, škola si vyhrazuje právo doklad nevydat (platí pro veškeré

kurzy a semináře). Pokud účastník po opakování kurzu či semináře podmínky splní,

lze potvrzení vydat (samozřejmě za předpokladu, že vyučující shledá účastníka

schopného terapii provádět). Opakování semináře je zpoplatněno.

Veškerá osvědčení a potvrzení se vydávají v českém jazyce. Pokud uchazeč potřebuje

cizojazyčný překlad, musí si nechat tento dokument na své náklady přeložit a úředně ověřit.

Osvědčení s akreditací MŠMT ČR a Osvědčení o získání Profesní kvalifikace nelze

vydat v jiném než českém jazyce (viz vyjádření z MŠMT ČR).

Ubytování:

Ubytování (pokud není uvedeno jinak) není součástí ceny akce (kurzu, semináře).

Každý účastník si ubytování zajišťuje a hradí sám.