fbpx

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti BUĎFiT s.r.o., se sídlo Ocelkova 20, Praha 9, IČ: 28397193, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u … soudu v …, oddíl …, vložka … (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:
 • jméno a příjmení
 1. Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo a e-mail je a je nutné zpracovat za … Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu     10 let
 2. V případě cookies: Správce shromažďuje na svých webových stránkách následující soubory cookies:
Typ Název Účel ExpiracePřístup k informacím
Např. systémováNapř. AbcdeNapř. Tato cookie se používá k ukládání dat důležitých pro fungování…Např. Do uzavření okna prohlížečeNapř. jde o cookie z našeho webu
     
     
     
     
 1. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti BUĎFiT s.r.o.
 2. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
 3. Poskytovatel softwaru …
 4. Agentura …
 5. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.
 6. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • na přenositelnost údajů,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Další ustanovení

Doplňte například.

Cílení reklamy na platformě ………

Zasílání obchodních sdělení

Ukládání vašich nákupních preferencí

Ukládání cookies + vysvětlení, co jsou cookies a proč je ukládáme

 1. Pro marketingové účely – zpravidla týden až 3 roky
 2. Pro účely plnění smlouvy – zpravidla po dobu poskytnutí plnění
 3. Pro evidenci plnění – zpravidla 10 let od následujícího kalendářního roku po poskytnutí plnění
Skip to content