fbpx

Kurz Míčková facilitace pro zdravotníky

Míčková facilitace neboli „Míčkování“

Tuto techniku vyvinula česká fyzioterapeutka paní Zdeňka Jebavá. Dnes již v kurzech Míčkování nepřednáší a předala štafetu Miroslavě Kuprové Stodůlkové, DiS.

Podrobnosti o kurzu

Dvoudenní kurz pro odborníky se zdravotním vzděláním – lékaře i nelékaře. Je určen fyzioterapeutům, ergoterapeutům, lékařům a dalším zdravotníkům.

Míčkování lze vykazovat jako techniku měkkých tkání pod kódem 214 13 a je proplácena všemi zdravotními pojišťovnami. Tento kurz mohou absolvovat i čerství absolventi zdravotních škol či fakult, není třeba mít praxi v oboru.

První část kurzu je věnována Míčkování (masážním sestavám pomocí facilitačních míčků) hrudníku, zad, krku a obličeje.

Druhá část kurzu je věnována míčkové facilitaci v oblasti trupu. Nácvik správného stereotypu dýchání, uvolňování blokovaných segmentů prodýcháváním a facilitace dechové vlny a napřímení – správného držení těla.

Na závěr tohoto kurzu Vám bude vydáno osvědčení o účasti na kurzu Míčkování I. – Míčková facilitace pro zdravotníky.

Na kurz pravidelně žádáme profesní organizaci fyzioterapeutů UNIFY ČR o udělení souhlasného stanoviska a přidělení kreditů (10 kreditů v rámci postgraduálního vzdělávání fyzioterapeutů dle interního systému UNIFY ČR).

Tento kurz není akreditován MZ ČR.

Kurz obsahuje:

Masážní sestavy pro hrudník, záda, obličej a krk

Přesně vedené tahy facilitačními míčky, které paní Jebavá považuje za nejúčinnější pro uvolnění tkání, facilitaci dechu a správného držení těla.

Facilitaci dechu a dechové vlny

Pomocí pokládání míčků na určená místa se naučíte facilitovat dech, k facilitaci dochází i bez aktivní spolupráce pacienta a její účinky přetrvávají i po terapii.

Facilitaci správného držení těla

Odezvou svalů na Míčkování a facilitaci je aktivace hlubokého stabilizačního sytému a normalizace svalového tonu, následkem toho dochází ke správnému držení těla.

Dozvíte se další souvztažnosti

Občas ráda zabrousím do souvislostí z pohledu tradiční čínské medicíny.

Termíny kurzu míčková facilitace pro fyzioterapeuty a lékaře:

Miroslava Kuprová Stodůlková, DiS. je jedinou uznanou lektorkou k výuce Míčkování

Facebook
Twitter
LinkedIn

Lektorský tým

Fotografie Miroslava Kuprová Stodůlková, DiS.

Miroslava Kuprová Stodůlková, DiS.

Vystudovala fyzioterapii, masáže a čínskou medicínu. Pracuje jako fyzioterapeut v Říčanské nemocnici i svojí soukromé praxi a přednáší v kurzech Míčková facilitace a nespecifické mobilizace. Míčkování se věnuje od roku 2003.

Další termíny ​