fbpx

Kurz mičková facilitace

Míčková facilitace neboli „míčkování“

Tuto techniku vyvinutá česká fyzioterapeutka paní Zdeňka Jebavá. Dnes již v základních kurzech nepřednáší a předala štafetu Mirce Kuprové Stodůlkové, DiS.

Miroslava Kuprová Stodůlková je jedinou uznanou lektorkou k výuce míčkování a nespecifických mobilizací

Zdeňka Jebavá vyvinula tuto techniku původně pro léčbu astmatických dětí a následně ji za podpory našich předních fyzioterapeutů a lékařů rozvíjela. Tato technika je uznávaná ve zdravotnictví a patří k měkkým technikám.

Technika Míčkování využívá skutečnost, že kožní řasa vytvořená pod míčkem uvolňuje měkké tkáně v kůži a podkoží a následně reflexní cestou ovlivňuje orgány, které patří k danému regionu. Sama masáž je nenásilná, dotyk míčku s pokožkou je velmi příjemný, protože míček je jemný, pružný a při masáži hřeje.

V dnešní podobě ji lze využít pro vertebroalgické syndromy, vadné či chabé držení těla, pooperační ošetření v postakutní fázi. Všeobecně slouží Míčkování pro uvolnění svalů zad, šíje, hrudníku, krku a obličeje.

Sestava pro obličej je využívána na chronické záněty dutin, nosohltanu, uší (zevní i vnitřní zvukovod), bolesti a únavu očí, při doléčování obrny lícního nervu apod. Krásným „vedlejším účinkem“ je vypnutí kůže a podkoží obličeje, což lze využít i pro kosmetické účely.

Sama facilitace pomocí míčků má velmi významný vliv na dechové obtíže – astma, chronické bronchitidy, špatný stereotyp dýchání atd.

V prvním dni se naučíme sestavu pro hrudník, záda, krk a obličej. V druhém dni se potom zaměříme na míčkovou facilitaci – navození správného stereotypu dýchání a prodýchávání určitých segmentů či oblastí za pomocí facilitačních míčků.

V současné době již Zdeňka Jebavá sama nevyučuje. Kurzy vede Miroslava Kuprová Stodůlková, DiS. Pokud Zdeňce Jebavé zdravotní stav dovoluje, je přítomna na těchto kurzech jako supervizor.

Děkujeme Zdeňce Jebavé za její důvěru v předání lektorování Míčkování právě naší škole. Je nám velkou ctí!

Kurz je rozdělen dle účastníků na:

Míčkování, míčková facilitace pro zdravotníky

Dvoudenní kurz pro odborníky z oblasti fyzioterapie, rehabilitace, ergoterapie a zdravotníky. Je určen fyzioterapeutům a lékařům. Náplní kurzu je míčkování hrudníku, zad, krku, obličeje a hlavy.

Druhá část kurzu je věnována míčkové facilitaci v oblasti trupu. Nácvik správného stereotypu dýchání, uvolňování blokovaných segmentů prodýcháváním (facilitace pomocí míčků).

Na závěr tohoto kurzu Vám bude vydáno osvědčení o účasti na kurzu Míčkování I. – Míčková facilitace pro zdravotníky.

Termíny kurzu míčková facilitace pro fyzioterapeuty a lékaře:
Míčková facilitace
Kurzy a semináře Míčková facilitace
Charkovská 333/5
Kč3950

Míčková facilitace pro zdravotníky

Šetrně a citlivě uvolňovat měkké tkáně Uvolňování pomocí facilitačních míčků je jemné a nebolestivé, naučíme se různé techniky Míčkování. Masážní

Míčková facilitace pro terapeuty

Dvoudenní kurz pro maséry, zdravotní sestry, speciální pedagogy, ošetřovatele a ergoterapeuty. Tento kurz je stále odborným kurzem, avšak paní Zdeňka Jebavá přizpůsobuje výklad účastníkům. Kurz neběží v tak náročném a rychlém tempu, jak je vyžadováno u fyzioterapeutů, jsou vynechány hmaty, které „nefyzioterapeuti“ nesmí provádět a není používána odborná termilogie (tak aby účastníci vše dobře  pochopili).

Na kurzu obdržíte sadu míčků na míčkování a skripta. Na závěr tohoto Vám bude vydáno osvědčení o účasti na kurzu Míčková facilitace pro terapeuty.

Termíny kurzu míčková facilitace pro terapeuty:
Míčková facilitace
Kurzy a semináře Masérské kurzy
Kč3950

Míčková facilitace pro terapeuty

Míčkování je originální ve svém původu i provedení. Autorkou je uznávaná česká fyzioterapeutka Zdeňka Jebavá, která ji rozvíjí více než 30

Míčkování pro maminky

Jednodenní zájmový kurz je určen maminkám astmatických nebo alergických ratolestí. V tomto dni se rodiče naučí míčkovat svoje mrňousky. Astma nebo alergie vašeho dítěte není podmínkou, ale u těchto dětí míčkování pomáhá při zvládání jejich nemoci. Dále je technika vhodná též na uvolnění svalů zad, hrudníku, při vadném držení těla, problémy s dutinami apod.

Výuka probíhá na maminkách vzájemně. V závěru kurzu (v odpolední části) můžete zajistit někoho, kdo Vám dítě na kurz dovede. Míčkování si tak můžete zkusit v den kurzu přímo na svém dítěti pod dozorem lektorky. Celodenní míčkování na dětech není možné z důvodu nízké motivace dětí ke spolupráci :-).

Lektorkou kurzu je Miroslava Kuprová Stodůlková, DiS. Garantem kurzu je autorka metody Zdeňka Jebavá.

Na kurzu obdržíte sadu míčků na míčkování a skripta (manuál), které jsou v ceně kurzu. V ceně kurzu máte také 30 min. konzultaci po telefonu nebo Skype. Osvědčení o absolvování kurzu se nevydává, jedná se o zájmový kurz pro veřejnost.

Termíny kurzu míčkování pro maminky a asistentky:
Všechny termíny kurzů míčkové facilitace - míčkování:
Facebook
Twitter
LinkedIn

Lektorský tým

Miroslava Kuprová, DiS.

Vystudovala fyzioterapii, masáže a čínskou medicínu. Pracuje jako fyzioterapeut v Říčanské nemocnici a přednáší v kurzech Míčková facilitace a nespecifické mobilizace.

Lektorský tým

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Další termíny ​